Käesoleva aasta algus on möödunud koroonaviiruse uudiste tulvas, poodides on otsa lõppemas tatar ja näomaskid ning viirusejuttudest on saanud osa argipäevast – võllanaljadega alustades ja tõsise murega lõpetades. Terviseamet on reisilt naasvatel inimestel soovitanud võimalusel kaheks nädalaks koju jääda ning inimkontakti vältida. Käesolevas artiklis uurime, kas sellisel juhul on tegemist karantiiniga ja millised on töötaja õigused enda või laste tervise jälgimiseks koju jäämisel.
Eesti Õigusbüroo poole pöördub üha enam inimesi, kes kurdavad naabri paigaldatud õhksoojuspumba häiriva müra ja vibratsiooni üle. Sageli selgub, et juba paigaldatud õhksoojuspumbal puudub vastav projekt ning esitamata on ka ehitusteatis, lisaks ei ole saadud kaasomanike nõusolekut. Oluline on teada, et ebaseaduslikult paigaldatud õhksoojuspumba eest tehakse ettekirjutus ja kohaldatakse sunniraha solidaarselt kõigile korteriomanikele, mitte korteriühistule või ebaseaduslikult õhksoojuspumba paigaldanud korteriomanikule.Eesti Õigusbüroo poole pöördub aastas üle 10 000 inimese, neist kolmadik on kimpus võlgnevustega. ERR-i saade Pealtnägija tõi vaatajateni detailsemalt kahe inimese loo, kuid neid inimesi on meie ümber palju. Fakt on see, et inimesed võtavad kiirlaene liialt kergekäeliselt ning jäävad seetõttu ilma oma kodudest.
Juristide nõuanne on ühene - mida varem probleemiga juristi juurde tulla, seda kiiremini ning tõenäolisemalt saate murest vabaks.
Viimasel ajal on tõusetunud kiirlaenude temaatika - juristide sõnul on üksikud näited meedias, kus inimestelt pikema jututa kodu käest võetakse, vaid jäämäe tipp. Kõige probleemsemaks peavad juristid asjaolu, et kiirlaenu ettevõtted annavad laenu liialt kergekäeliselt ning omakasupüüdlikult - ei kontrollita inimese maksevõimekust ja piisab üksnes kinnisvara olemasolust.Möödunud aastal abistasid Eesti Õigusbüroo juristid tasuta ning soodustingimustel 11500 inimest, kokku on justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel pea 3 aastaga abistatud 25 000 inimest.   Möödunud aastal vajasid 3871 inimest abi perekonnaõigusega seoses ning võlgnevuste osas vajasid abi 3030 inimest. Eesti Õigusbüroo pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi koostöös justiitsministeeriumiga veel ligikaudu aasta.Eesti Õigusbüroo on koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi pakkunud alates 2017.a kevadest 24 000 inimesele. Kui siiani kvalifitseerusid riigi toel õigusabile kuni 1,5-kordset Eesti keskmist palka (hetkel 2095,5€) teenivad inimesed, siis alates 15. jaanuarist kvalifitseeruvad riigi toel tasuta ning soodustingimustel õigusabile kuni 1700-eurost brutokuutasu teenivad Eestimaal elavad inimesed.Uuest aastast on kehtestatud kuutasu alammääraks 584 eurot kuus tänase 540 asemel. Perekonnaseaduse järgi ei tohi miinimumelatis ühe lapse kohta olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. Miinimumelatis on seega alates 2020. aasta 1. jaanuarist 292 eurot kuus. Juristi hinnangul võib miinimumelatise kasv tulla paljudele ootamatu üllatusena, millega pole osatud arvestada.
Eesti Õigusbüroo juristide hinnangul on sagenenud olukorrad, kus soovitakse kinkelepingust taganeda. Kinkelepingu tühistamise soov tuleneb sageli asjaolust, et kinke saaja käitub kinkija arvates temaga halvasti või on jätnud kinkelepingus kokkulepitud kohustused täitmata. Kuna kinkelepingu tühistamine on keerukas ning aeganõudev protsess, soovitab Eesti Õigusbüroo jurist kinkelepingule eelistada testamenti.Eesti Õigusbüroo poole pöördus viite last kasvatav isa, kelle elatisvõlg temast algusest peale lahus elava esimese lapse eest on kasvanud 14 000 euroni. Mees ei ole ametlikult tööl käinud pikka aega ning nüüd, kus ta leidis ametliku töö ning püsiva sissetuleku, jätab kohtutäitur tema pangaarvele üksnes 270 eurot kuus. Üheltpoolt on mõistetav, et elatisvõlg tuleb tasuda, kuid kõik saavad aru ka sellest, et 270 euroga viite last ülal pidada ei ole lihtsalt võimalik. Eesti Õigusbüroo jurist kommenteerib olukorda.Karistusseadustik eristab isikutunnistuse võltsimist ning kellegi teise isikutunnistuse kasutamist ehk isikutunnistuse kuritarvitamist. Mõlema süüteo puhul on tegemist kriminaalkuriteoga, millest võltsimine võib kaasa tuua rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse, isikutunnistuse kuritarvitamise eest on ette nähtud üksnes rahaline karistus.Tasuta ning soodustingimustel õigusabi on saanud üle 23 000 inimese

Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga alustas tasuta ning soodustingimustel õigusabi pakkumisega Eestis elavatele inimestele 2,5 aastat tagasi. Tänaseks on selle projekti raames õigusabi saanud üle 23 000 inimese ning teenust hinnatakse kõrgelt. Kas riik soovib ka tulevikus inimeste õigusabikulusid katta, ei ole veel selge, kuid tänane kogemus näitab selgelt toetuse vajadust - Eestis on liialt palju inimesi, kes ei suuda endale turuhinnaga õigusabi lubada.
Eesti Õigusbüroos tasub esimese kahe nõustamise tunni eest riik. 23 000 inimese keskmine nõustamise aeg on olnud 2,2 tundi, mis tähendab, et justiitsministeeriumi toetusest piisab enamlevinud probleemide lahendamiseks. 

Kõige rohkem on 2,5 aasta jooksul inimesi abistatud perekonnaõigusega seonduvates küsimustes (7644 korral), napilt samapalju on lahendatud ka võlaõigusega seonduvaid probleeme (6945). Lisaks on paljud inimeste pöördumised olnud seotud tööõigusega (1806), pärimisõigusega (1372), asjaõigusega (1855) ning täitemenetlusega (1543). 

Eesti Õigusbüroo juhi Erki Pisukese sõnul on justiitsministeeriumi käivitatud projekt selgelt tõestanud, et enamiku jaoks on tavapärane õigusabi hind liialt kallis ning inimesed vajavad enda õiguste eest seismisel riigi tuge. “Üle kolmandiku meie klientidest on langenud laenuorjusesse, kus ühele finantsasutusele tasumiseks tuleb laenata järgmiselt, teine samapalju on kimpus elatise kättesaamisega. Arusaadavalt ei ole nende muredega meie poole pöördujatel rahuldavat finantsvõimekust ning riigi toetuseta langeksid nad veel sügavamale. Olen veendunud, et olukorras, kus õigusabi oma tavapärase hinnatasemega on kättesaadav vaid väikesele osale elanikkonnast, tuleb mõelda ülejäänud inimeste peale, kes moodustavad kahjuks suure enamiku. Õigusabi peab õigusriigis olema kättesaadav kõigile ning selle poole antud projektiga kindlasti liigutud on. Tänu justiitsministeeriumi algatusel ellu viidud projektile on õigusabi kättesaadavust märkimisväärselt parandatud ning ühtlasi näeme, et nõudlus teenuse järele püsib tugeval tasemel,” sõnas Pisuke. 

Pisuke lisab, et tänase lepingu järgi toetab riik Eestis elavate inimeste õigusabikulusid kuni tuleva aasta aprillini ning edasine sõltub juba poliitikute ning justiitsministeeriumi ametnike otsusest. “Meie loomulikult loodame, et riigi toetus õigusabile jätkub ning saame inimesi ka tulevikus riigi toel abistada. Oleme loonud selle projekti tarvis väga tugeva ning hästi toimiva struktuuri, meil on 45 juristi 15 nõustamiskohas üle Eesti ning kõik numbrid näitavad, et teenus on inimestele äärmiselt vajalik. Samuti on meie koostöö justiitsministeeriumiga olnud väga hea ning viljakas, oleme päästnud palju inimesi õiguslikest probleemidest,” lisas Pisuke. 

Eesti Õigusbüroo kogub igakuiselt nõustamisel käinud inimeste tagasisidet pakutavale teenusele, samuti kogub tagasisidet klientidelt ka justiitsministeerium ning hinnang juristide tööle on kõrge - keskmine kliendirahulolu indeks on 90% ning 92% klientidest soovitaksid meid enda sõbrale. 

Kõige rohkem on inimesed õigusabi vajanud Harjumaal (10320), Tartumaal (2300), Ida-Virumaal (1780), Pärnumaal (1222), Lääne-Virumaal (970) ning Viljandimaal (869).  

Möödunud aastal ehitas Eesti Õigusbüroo meeskond ka Eesti esimese robotjuristi, kes abistab inimesi tasuta inkassonõuete vähendamisel ning elatise hagi koostamisel. Inkassoabi robot on abistanud üle 1000 inimese ning hoidnud sellega kokku ligikaudu 300 000 eurot klientide raha. Robotiga saab suhelda kodulehel www.juristaitab.ee või Eesti Õigusbüroo facebooki messengeris.  

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saavad kõik Eestimaal elavad inimesed, kelle brutokuupalk jääb alla Eesti 1,5-kordse keskmise (hetkel 2128,5€). Õigusabi jagatakse põhimõttel 2+3+10, kus kaks esimest tundi on tasuta, järgmise kolme tunni eest tuleb tasuda 20€ tunnis ning mahukamate kaasuste puhul saab veel 10 tundi õigusabi hinnaga 40€ tund. 

HUGO OÜ kaubamärk Eesti Õigusbüroo on suurim õigusbüroo Eestis, kes pakub koostöös justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele õigusabi riigi finantseerimisel. Lisainfot saab aadressilt www.juristaitab.ee või telefonile 6 880 400 helistades.

Eesti