Käesoleva aasta algus on möödunud koroonaviiruse uudiste tulvas, poodides on otsa lõppemas tatar ja näomaskid ning viirusejuttudest on saanud osa argipäevast – võllanaljadega alustades ja tõsise murega lõpetades. Terviseamet on reisilt naasvatel inimestel soovitanud võimalusel kaheks nädalaks koju jääda ning inimkontakti vältida. Käesolevas artiklis uurime, kas sellisel juhul on tegemist karantiiniga ja millised on töötaja õigused enda või laste tervise jälgimiseks koju jäämisel.
Eesti Õigusbüroo poole pöördub üha enam inimesi, kes kurdavad naabri paigaldatud õhksoojuspumba häiriva müra ja vibratsiooni üle. Sageli selgub, et juba paigaldatud õhksoojuspumbal puudub vastav projekt ning esitamata on ka ehitusteatis, lisaks ei ole saadud kaasomanike nõusolekut. Oluline on teada, et ebaseaduslikult paigaldatud õhksoojuspumba eest tehakse ettekirjutus ja kohaldatakse sunniraha solidaarselt kõigile korteriomanikele, mitte korteriühistule või ebaseaduslikult õhksoojuspumba paigaldanud korteriomanikule.Eesti Õigusbüroo poole pöördub aastas üle 10 000 inimese, neist kolmadik on kimpus võlgnevustega. ERR-i saade Pealtnägija tõi vaatajateni detailsemalt kahe inimese loo, kuid neid inimesi on meie ümber palju. Fakt on see, et inimesed võtavad kiirlaene liialt kergekäeliselt ning jäävad seetõttu ilma oma kodudest.
Juristide nõuanne on ühene - mida varem probleemiga juristi juurde tulla, seda kiiremini ning tõenäolisemalt saate murest vabaks.
Viimasel ajal on tõusetunud kiirlaenude temaatika - juristide sõnul on üksikud näited meedias, kus inimestelt pikema jututa kodu käest võetakse, vaid jäämäe tipp. Kõige probleemsemaks peavad juristid asjaolu, et kiirlaenu ettevõtted annavad laenu liialt kergekäeliselt ning omakasupüüdlikult - ei kontrollita inimese maksevõimekust ja piisab üksnes kinnisvara olemasolust.Möödunud aastal abistasid Eesti Õigusbüroo juristid tasuta ning soodustingimustel 11500 inimest, kokku on justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel pea 3 aastaga abistatud 25 000 inimest.   Möödunud aastal vajasid 3871 inimest abi perekonnaõigusega seoses ning võlgnevuste osas vajasid abi 3030 inimest. Eesti Õigusbüroo pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi koostöös justiitsministeeriumiga veel ligikaudu aasta.Eesti Õigusbüroo on koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi pakkunud alates 2017.a kevadest 24 000 inimesele. Kui siiani kvalifitseerusid riigi toel õigusabile kuni 1,5-kordset Eesti keskmist palka (hetkel 2095,5€) teenivad inimesed, siis alates 15. jaanuarist kvalifitseeruvad riigi toel tasuta ning soodustingimustel õigusabile kuni 1700-eurost brutokuutasu teenivad Eestimaal elavad inimesed.Uuest aastast on kehtestatud kuutasu alammääraks 584 eurot kuus tänase 540 asemel. Perekonnaseaduse järgi ei tohi miinimumelatis ühe lapse kohta olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. Miinimumelatis on seega alates 2020. aasta 1. jaanuarist 292 eurot kuus. Juristi hinnangul võib miinimumelatise kasv tulla paljudele ootamatu üllatusena, millega pole osatud arvestada.
Eesti Õigusbüroo juristide hinnangul on sagenenud olukorrad, kus soovitakse kinkelepingust taganeda. Kinkelepingu tühistamise soov tuleneb sageli asjaolust, et kinke saaja käitub kinkija arvates temaga halvasti või on jätnud kinkelepingus kokkulepitud kohustused täitmata. Kuna kinkelepingu tühistamine on keerukas ning aeganõudev protsess, soovitab Eesti Õigusbüroo jurist kinkelepingule eelistada testamenti.Eesti Õigusbüroo poole pöördus viite last kasvatav isa, kelle elatisvõlg temast algusest peale lahus elava esimese lapse eest on kasvanud 14 000 euroni. Mees ei ole ametlikult tööl käinud pikka aega ning nüüd, kus ta leidis ametliku töö ning püsiva sissetuleku, jätab kohtutäitur tema pangaarvele üksnes 270 eurot kuus. Üheltpoolt on mõistetav, et elatisvõlg tuleb tasuda, kuid kõik saavad aru ka sellest, et 270 euroga viite last ülal pidada ei ole lihtsalt võimalik. Eesti Õigusbüroo jurist kommenteerib olukorda.Karistusseadustik eristab isikutunnistuse võltsimist ning kellegi teise isikutunnistuse kasutamist ehk isikutunnistuse kuritarvitamist. Mõlema süüteo puhul on tegemist kriminaalkuriteoga, millest võltsimine võib kaasa tuua rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse, isikutunnistuse kuritarvitamise eest on ette nähtud üksnes rahaline karistus.Jurist: iga neljas klient on vaja päästa laenuorjusest

Viimasel ajal on tõusetunud kiirlaenude temaatika - juristide sõnul on üksikud näited meedias, kus inimestelt pikema jututa kodu käest võetakse, vaid jäämäe tipp. Kõige probleemsemaks peavad juristid asjaolu, et kiirlaenu ettevõtted annavad laenu liialt kergekäeliselt ning omakasupüüdlikult - ei kontrollita inimese maksevõimekust ja piisab üksnes kinnisvara olemasolust.
Eesti Õigusbüroo on 2,5 aasta jooksul abistanud tasuta ning soodustingimustel 25 000 inimest, neist kolmandik on vajanud abi võlgnevustega seoses. Suur enamus neist on sattunud võlaringi just kiirlaenude tõttu.

Eesti Õigusbüroo jurist Merike Roosilehe sõnul on peamised probleemid kiirlaenuandjatega krediidiasutuse hoolsuse määra rikkumine vastutustundliku laenamise nõude rakendamisel. “Krediidisaaja laenukoormuse arvutamisel ei võeta arvesse krediidisaaja igakuist püsivat sissetulekut ning olemasolevaid kohustusi. Sageli piisab krediidiandjale sellest, kui laenusaajal on olemas kinnisvara mis tagab võetavat laenu ja millele saab seada hüpoteegi laenuandja kasuks, et seda siis vajadusel laenu katteks realiseerida. Kui krediidiandjad ei veendu inimese maksevõimes, siis tekibki olukord, kus olemasolevate laenukohustuste täitmiseks võetakse järjest uusi laene ning nii see lumepall veerema läheb, peatada seda on siis juba väga raske. Võin öelda, et minu klientidest iga neljas on sattunud sellesse laenurattasse,” sõnas Roosileht.

Roosileht lisab, et eriti terav on probleem just hüpoteeklaenudega, kus maksevõimes veendumine kinnisvara olemasolu kõrval on väga teisejärguline ja laenu antakse kergekäeliselt just vähem teenivatele inimestele. “Nii satuvadki laenuorjusesse just invaliidid, pensionärid ja väiksema sissetulekuga inimesed, kes pangast laenu ei saa, kuid kes omavad kinnisvara. Minu silmis on see väga vastutustundetu ja näotu käitumine krediidiandja poolt, kuna ilmselgelt ei suuda nad võetud kohustusi nii madala sissetuleku juures täita ning järgneb võlgevuse tõttu tagatisvara realiseerimine. See tähendab, et laenu tagatiseks olnud kinnisasi korteri või hoonestatud kinnistu näol pannakse soodsama hinnaga sundmüüki ja õnnetu laenusaaja on üks hetk koduta ning lisaks on ta jätkuvalt võlgu krediidiandjale, kuna kinnisasja müügihind ei katnud kogunenud kohustusi,” lisas Roosileht.

Lisaks soovitab Roosileht olla ettevaatlik laenulepingute refinantseerimisega - seda pakuvad laenuandjad võlgnevuse tekkides eesmärgiga pikendada laenu tagastamise tähtaega ja vähendada igakuise osamakse suurust. “Tihti pannakse refinantseerimise tulemusena uueks laenusummaks tegelikkusest suurem summa, mistõttu soovitan alati lasta laenuandjal põhjendada refinantseerimise tulemusena saadud laenu summat veendumaks, et summa on õige - refinantseerimisel saab uus laenusumma koosneda laenujäägist ning sissenõutavaks muutunud intressidest ja viivistest. On väga tavaline, et ühte laenu refinatseeritakse mitmeid kordi, mõnel juhul kuni 10 korda ning lõpptulemusena kujuneb laenusumma mitmeid kordi suuremaks sellest, mille te tegelikult saite,” hoiatab Roosileht.

Enne laenu refinantseerimist või hüpoteeklaenu võtmist soovitab Roosileht nõu pidada juristiga. “Eesti Õigusbürool on täna võimalus anda 2 tundi õigusabi riigi kulul Eestimaal elavatele inimestele, kelle brutokuutasu jääb alla 1700 euro. Julgen öelda, et lihtsamad ning enamlevinud mured saavad selle ajaga ka lahenduse, mistõttu on see suurepärane võimalus lasta juristil keerulisemad tehingud üle vaadata veendumaks, et kõik on korrektne ning teile ei tehta liiga,” lisas Roosileht lõpetuseks.

HUGO OÜ kaubamärk Eesti Õigusbüroo on suurim õigusbüroo Eestis, kes pakub koostöös justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele õigusabi riigi finantseerimisel. Lisainfot saab aadressilt www.juristaitab.ee või telefonile 6 880 400 helistades.

Eesti