Käesoleva aasta algus on möödunud koroonaviiruse uudiste tulvas, poodides on otsa lõppemas tatar ja näomaskid ning viirusejuttudest on saanud osa argipäevast – võllanaljadega alustades ja tõsise murega lõpetades. Terviseamet on reisilt naasvatel inimestel soovitanud võimalusel kaheks nädalaks koju jääda ning inimkontakti vältida. Käesolevas artiklis uurime, kas sellisel juhul on tegemist karantiiniga ja millised on töötaja õigused enda või laste tervise jälgimiseks koju jäämisel.
Eesti Õigusbüroo poole pöördub üha enam inimesi, kes kurdavad naabri paigaldatud õhksoojuspumba häiriva müra ja vibratsiooni üle. Sageli selgub, et juba paigaldatud õhksoojuspumbal puudub vastav projekt ning esitamata on ka ehitusteatis, lisaks ei ole saadud kaasomanike nõusolekut. Oluline on teada, et ebaseaduslikult paigaldatud õhksoojuspumba eest tehakse ettekirjutus ja kohaldatakse sunniraha solidaarselt kõigile korteriomanikele, mitte korteriühistule või ebaseaduslikult õhksoojuspumba paigaldanud korteriomanikule.Eesti Õigusbüroo poole pöördub aastas üle 10 000 inimese, neist kolmadik on kimpus võlgnevustega. ERR-i saade Pealtnägija tõi vaatajateni detailsemalt kahe inimese loo, kuid neid inimesi on meie ümber palju. Fakt on see, et inimesed võtavad kiirlaene liialt kergekäeliselt ning jäävad seetõttu ilma oma kodudest.
Juristide nõuanne on ühene - mida varem probleemiga juristi juurde tulla, seda kiiremini ning tõenäolisemalt saate murest vabaks.
Viimasel ajal on tõusetunud kiirlaenude temaatika - juristide sõnul on üksikud näited meedias, kus inimestelt pikema jututa kodu käest võetakse, vaid jäämäe tipp. Kõige probleemsemaks peavad juristid asjaolu, et kiirlaenu ettevõtted annavad laenu liialt kergekäeliselt ning omakasupüüdlikult - ei kontrollita inimese maksevõimekust ja piisab üksnes kinnisvara olemasolust.Möödunud aastal abistasid Eesti Õigusbüroo juristid tasuta ning soodustingimustel 11500 inimest, kokku on justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel pea 3 aastaga abistatud 25 000 inimest.   Möödunud aastal vajasid 3871 inimest abi perekonnaõigusega seoses ning võlgnevuste osas vajasid abi 3030 inimest. Eesti Õigusbüroo pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi koostöös justiitsministeeriumiga veel ligikaudu aasta.Eesti Õigusbüroo on koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi pakkunud alates 2017.a kevadest 24 000 inimesele. Kui siiani kvalifitseerusid riigi toel õigusabile kuni 1,5-kordset Eesti keskmist palka (hetkel 2095,5€) teenivad inimesed, siis alates 15. jaanuarist kvalifitseeruvad riigi toel tasuta ning soodustingimustel õigusabile kuni 1700-eurost brutokuutasu teenivad Eestimaal elavad inimesed.Uuest aastast on kehtestatud kuutasu alammääraks 584 eurot kuus tänase 540 asemel. Perekonnaseaduse järgi ei tohi miinimumelatis ühe lapse kohta olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. Miinimumelatis on seega alates 2020. aasta 1. jaanuarist 292 eurot kuus. Juristi hinnangul võib miinimumelatise kasv tulla paljudele ootamatu üllatusena, millega pole osatud arvestada.
Eesti Õigusbüroo juristide hinnangul on sagenenud olukorrad, kus soovitakse kinkelepingust taganeda. Kinkelepingu tühistamise soov tuleneb sageli asjaolust, et kinke saaja käitub kinkija arvates temaga halvasti või on jätnud kinkelepingus kokkulepitud kohustused täitmata. Kuna kinkelepingu tühistamine on keerukas ning aeganõudev protsess, soovitab Eesti Õigusbüroo jurist kinkelepingule eelistada testamenti.Eesti Õigusbüroo poole pöördus viite last kasvatav isa, kelle elatisvõlg temast algusest peale lahus elava esimese lapse eest on kasvanud 14 000 euroni. Mees ei ole ametlikult tööl käinud pikka aega ning nüüd, kus ta leidis ametliku töö ning püsiva sissetuleku, jätab kohtutäitur tema pangaarvele üksnes 270 eurot kuus. Üheltpoolt on mõistetav, et elatisvõlg tuleb tasuda, kuid kõik saavad aru ka sellest, et 270 euroga viite last ülal pidada ei ole lihtsalt võimalik. Eesti Õigusbüroo jurist kommenteerib olukorda.Karistusseadustik eristab isikutunnistuse võltsimist ning kellegi teise isikutunnistuse kasutamist ehk isikutunnistuse kuritarvitamist. Mõlema süüteo puhul on tegemist kriminaalkuriteoga, millest võltsimine võib kaasa tuua rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse, isikutunnistuse kuritarvitamise eest on ette nähtud üksnes rahaline karistus.Eesti inimesed on kimpus perekonna probleemide ning võlgnevustega

Möödunud aastal abistasid Eesti Õigusbüroo juristid tasuta ning soodustingimustel 11500 inimest, kokku on justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel pea 3 aastaga abistatud 25 000 inimest.   Möödunud aastal vajasid 3871 inimest abi perekonnaõigusega seoses ning võlgnevuste osas vajasid abi 3030 inimest. Eesti Õigusbüroo pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi koostöös justiitsministeeriumiga veel ligikaudu aasta.
Keskmine õigusnõustamise tunnihind Eestis on 120€, kuid Eesti Õigusbüroo pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla 1700 euro. Inimesi nõustavad 45 kogenud juristi 15 nõustamiskohas üle Eesti, lisaks nõustatakse ka veebi ning telefoni vahendusel.  

Eesti Õigusbüroo juhatuse liikme Erki Pisukese sõnul on suur osa Eestimaal elavatest inimestest langenud laenamiste lõksu ning sellest nõiaringist väljumiseks on juristi abi hädavajalik. “Meie kogemus näitab, et probleemid võlgnevustega aina süvenevad - eeskätt on murekohaks liialt kõrged kõrvalnõuded laenudel ning asjaolu, et inkassod kasutavad ära inimeste õigusteadmatust, nõudes väga agressiivselt sisse põhjendamatuid ning aegunud nõudeid. Siinkohal on äärmiselt oluline, et inkassoga suhtleks õigusteadlik inimene - tema teab täpselt, kuidas põhjendamatute nõuete osas käituda ja inimene nendest vabastada. Kuid võlgnevuste kõrval on veel levinumaks mureks perekondlikud probleemid, enamjaolt tulevad inimesed juristi jutule elatise ning vara jagamise küsimustega. Samuti tuleb juristidel sageli inimesi nõustada ka töövaidlustega seoses,” sõnas Pisuke. 

Pisuke lisab, et Eesti Õigusbüroo kogemus näitab ka seda, et paraku pöörduvad inimesed juristi poole liialt hilja. “Selge on see, et mida varem inimene juristi jutule tuleb, seda tõenäolisemalt suudab jurist teda aidata ning seda kiiremini inimene enda murekoormast vabaneb. On tõenäoline, et tasuta ning soodustingimustel õigusabi projekt sellisel kujul kestab veel ligikaudu aasta, seega tasub enda muredega kohe tegelema hakata ja juristi vastuvõtule tulla,” lisas Pisuke.  

Kõige rohkem vajasid inimesed möödunud aastal abi seoses perekonnaõiguse (3871), võlaõiguse (3030), tööõiguse (964) ning asjaõigusega (800). Samuti on juristid inimesi abistanud pärimisõiguses, täitemenetluses, haldusõiguses, pankrotiõiguses, elamuõiguses, sotsiaalõiguses ning väärteomenetluses.  

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi kasutamine nõustamiskohtade järgi 2019 aastal: Tallinn 6322, Tartu 1272, Pärnu 634, Narva 574, Rakvere 479, Viljandi 476, Jõhvi 404, Paide 311, Võru 227, Jõgeva 195, Haapsalu 179, Põlva 177, Kuressaare 171, Valga 149, Kärdla 16. 

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamiseks tuleb sõlmida kalendriaasta lõpuni kehtiv kliendileping ning tasuda 5 eurot omaosalustasu. Seejärel saab õigusabi 2+3+10 põhimõttel, kus esimesed 2 tundi on tasuta ning järgneva 3 tunni eest tuleb tasuda 20 eurot tunnis. Lisaks saab mahukamate kaasuste puhul veel 10 tundi õigusabi hinnaga 40 eurot tund.

Keskmine õigusnõustamise aeg ühe mure lahendamiseks on Eesti Õigusbüroos 2,2 tundi, mis tähendab, et keskmiselt tuleb inimesel enda mure lahendamise eest tasuda 10 eurot.  

HUGO OÜ kaubamärk Eesti Õigusbüroo on suurim õigusbüroo Eestis, kes pakub koostöös justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele õigusabi riigi finantseerimisel. Lisainfot saab aadressilt www.juristaitab.ee või telefonile 6 880 400 helistades.

Eesti