Veebinõustamine
Registreeru
Tutvu Lepinguga
Sobiv nõustamise vorm neile, kes ei saa mingil põhjusel büroosse kohale tulla või soovivad juristiga jagada dokumente ja saada kirjalikus vormis tagasisidet ning juhiseid juristilt. Veebinõustamise ooteaeg on kuni 7 tööpäeva.

Näiteks: kahjunõude koostamine, lepingu ülesütlemise avalduse koostamine, päringu koostamine jne.

Veebinõustamise teenust saavad kalendriaasta jooksul kasutada kõik EÕB kliendid, kes on sõlminud kliendilepingu ning tasunud 5-eurose lepingutasu.

Oluline teada:
* Nõustajateks Tallinna juristid.
* Veebinõustamisel arvestab jurist dokumentide läbivaatamiseks ja muude vajalike tegevuste teostamiseks kuluvat aega (päringute teostamine registritest, materjalide läbitöötamine, lisainfo hankimine ning kirjade koostamine), mis kajastub kliendile väljastatud arvel.